e-control, een erkende instelling voor de volgende controles :s

Elektrische Keuring

De elektrische keuring is verplicht bij verkoop, wijziging van een meter, opening van een nieuwe meter, plaatsing van zonnepanelen

certificat PEB

EPC

Het EPB-certificaat is verplicht voor elk onroerend goed dat te huur of te koop wordt aangeboden. Het moet worden uitgevoerd voordat de woning wordt geadverteerd.

contrôle gaz

Gas Keuring

De keuring van de gasinstallatie is verplicht voor elke nieuwe installatie, bij wijziging van de installatie of op verzoek van bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij.

contrôle ascenseur

Lift Keuring

De inspectie van een lift moet één of twee keer per jaar plaatsvinden. Maar e-control biedt ook de mogelijkheid om uw lift na modernisering te controleren, of het nu gaat om een flatgebouw of niet.

contrôle cuve

Tank Keuring

De controle van een olietank of stortbak, boven of onder de grond. De regels verschillen sterk per regio, zie onze speciale website controle-cuve.be